Công ty TNHH Yantai Moon (Việt Nam) chính thức đi vào hoạt động tháng 7 năm 2007 là công ty con trực thuộc công ty CP Yantai Moon, công ty TNHH Yantai Moon (VietNam) chủ yếu là sản xuất và bán các loại như máy nén lạnh, panel PU, tủ đông, băng chuyền IQF thẳng và xoắn… Ngoài ra cung cấp dịch vụ thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu và bảo trì. Phạm vi hoạt động chủ yếu là khu vực Đông Nam Á.

Dự án