Thiết bị lạnh cho hệ thống Ammoniac
Bình chứa thấp áp kèm bơm dịch
Xem thêm
Cụm máy nén trục vít và bình ngưng
Xem thêm
Dàn lạnh Cabero
Xem thêm
Dàn Lạnh dùng môi chất Freon của Moon
Xem thêm
Dàn lạnh dùng Ammoniac của Moon
Xem thêm
Dàn ngưng tụ và bay hơi
Xem thêm
Cụm máy nén lạnh trục vít ghép tầng
Xem thêm
Máy nén trục vít hai cấp tích hợp series LG
Xem thêm
Máy nén trục vít một cấp series LG
Xem thêm