Tầm nhìn và Sứ mệnh

Quan niệm kinh doanh: UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - SÁNG TẠO

Quan niệm phát triển: Phát triển dựa trên nền khoa học kĩ thuật, không ngừng sáng tạo

Mục tiêu chiến lược: Ước vọng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu thiết thực trong cuộc sống, thúc đẩy tư duy sáng tạo,  tập trung nguồn vốn trở thành nhà cung cấp số một thế giới trong ngành công nghiệp lạnh.

Giá trị trung tâm doanh nghiệp: Kế thừa sáng tạo, thực hiện toàn cầu hóa, duy chì và mở rộng hệ thống khách hàng, uy tín chất lượng, xây dựng đội ngũ công nhân viên cần cù, tiến thủ.  

Định vị chiến lược: Nắm vững chuyên môn, kế thừa kết hợp sáng tạo, dịch vụ tập chung, tận tình, chu đáo.

Chiến lược kinh doanh: Duy chì ưu thế cạnh tranh, hướng tới mục tiêu số 1 trong ngành lạnh thế giới.

SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP:

  • Nâng cao chất lượng cuộc sống
  • Xây dựng thương hiệu đẳng cấp, tạo nền móng chất lượng cho sự phát triển bền vững.

TINH THẦN DOANH NGHIỆP: SÁNG TẠO - THIẾT THỰC - TIẾN THỦ - CÙNG THẮNG LỢI

Sản phẩm chính