IQF xoắn đơn

Models băng chuyền cấp đông kiểu xoắn đơn (IQF xoắn)

IQF xoắn một trống đơn: LSS2512/LSS3014/LSS3514.

Thông số kỹ thuật:

Dải năng suất: 250kg/h~2000kg/h (tùy thuộc vào sản phẩm.)

Môi chất lạnh: R717/R22/R404A/R507C/R744.

Lưu ý: IQF xoắn đơn được lắp đặt cấp đông cho các sản phẩm rời.

Phạm vi sử dụng:

Thiết bị cấp đông này được thiết kế chuyên dùng cho các thực phẩm chiên, sản phẩm hải sản, thịt, thực phẩm tiền chế biến… đặc biệt phù hợp với các sản phẩm có kích thước cồng kếnh và có thời gian cấp đông dài.

Sản phẩm chính