IQF thẳng belt lưới

Băng chuyền cấp đông nhanh kiểu belt lưới model MJN: MJN300/ MJN400/ MJN500/ MJN600/ MJN700/ MJN800/ MJN900/ MJN900/ MJN1000/ MJN1100/ MJN1200/ MJN1300 MJN/1400/ MJN1500.

Dải công suất: 300~1500kg

Môi chất lạnh: R717/ R22/R404A/R507C/R744.

Loại sản phẩm: sản phẩm rời.

Sản phẩm chính