IQF thẳng belt phẳng

Băng chuyển cấp đông nhanh kiểu belt tấm phẳng model MJS: MJS500/MJS750/MJS1000/ MJSD1500/ MJSD2000

Dải năng suất: 500~2000kg

Môi chất lạnh: R717/ R22/R404A/R507C/R744.

Loại sản phẩm: sản phẩm rời.

Sản phẩm chính