Tủ đông tiếp xúc Series MPF

Thiết bị tủ đông bán tiếp xúc được thiết kế đặc biệt phù hợp với các sản phẩm hải sản đóng gói trong khay.

Thông số kỹ thuật:

Tủ đông bán tiếp xúc:

Model: MSP1200/MSP1500/MSP2400/MSP3000

Năng suất: 1200kg/mẻ~3000kg/mẻ

Thời gian cấp đông: 1.5~3h (thay đổi tùy thuộc vào độ dày sản phẩm cấp đông)

Môi chất lạnh: R717/R22/R404A/R507C.

Sản phẩm chính