Hiệp ước về môi chất thay thế

Hạng mục đào thải HCFCs giai đoạn đầu của ngành công nghiệp điều hòa không khí Trung Quốc đã khép màn

Vào ngày mùng 8 tháng 4 Yantaimoon và trung tâm hợp tác đối ngoại bộ bảo vệ môi trường, hiệp hội công nghiệp điều hòa không khí Trung Quốc cùng ký kết hiệp ước tại trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc Bắc Kinh, hiệp ước liên quan tới việc sử dụng hệ thống môi chất lạnh NH3/CO2 thay thế cho hệ thống môi chất lạnh R22. Khi hạng mục hoàn thành sẽ thực hiện đào thải 381 tấn R22. Việc ký kết hạng mục này là dấu hiệu bế mạc cho việc chọn lọc hạng mục đào thải HCFCs giai đoạn đầu của ngành công nghiệp điều hòa không khí Trung Quốc.

Trong nghi thức ký kết, phó chủ nhiệm trung tâm hợp tác đối ngoại bảo vệ môi trường của bộ bảo vệ môi trường ông Tiếu Học Trí, Thư ký trưởng hiệp hội ngành công nghiệp điều hòa không khí Trung Quốc ông Trương Triều Huy, Chủ tịch hội đồng công ty CP TNHH Yantai Moon ông Lý Tăng Quần lên trên bục phát biểu ý kiến.

Theo như giới thiệu, kế hoạch đào thài HCFC lần thứ nhất của ngành công nghiệp điều hòa không khí Trung Quốc đã được phê duyệt vào cuối năm 2011 tại Ban chấp hành Quỹ đa phương Nghị định thư Montreal. Lượng tiêu thụ của HCFCs trong năm 2013 về mặt cơ bản đã bị đóng băng tại đường nằm ngang (lượng tiêu thụ bình quân năm 2009-2010), đến năm 2015 thì thực hiện giảm đi thêm 15% đến tận bây giờ, ngành công nghiệp điều hòa không khí tổng cộng có 19 doanh nghiệp ký kết 36 hạng mục đào thải HCFCs thành dây chuyền sản xuất (bao gồm dây chuyền đã ký kết của Moon), trong đó báo gồm 4 dây chuyền sản xuất máy nén, tổng cộng đào thải môi chất lạnh HCFCs vượt qua 8000 tấn

Sản phẩm chính